Naši partneři a významní dárci

Ministerstvo práce a sociálních věcí finančně podporuje sociální služby poskytované Arcidiecézní charitou Praha.

Magistrát Hlavního města Prahy finančně podporuje sociální služby poskytované Arcidiecézní charitou Praha a také kulturní akce, které Arcidiecézní charita Praha pořádá u různých příležitostí (Tříkrálový průvod atd.). 

Ministerstvo vnitra (MV) podporuje několik aktivit Charity Praha: Odbor azylové a migrační politiky podporuje Program podpory potírání nelegální migrace; p rojekt Dobrovolnické služby v zahraničí podporuje Odbor prevence kriminality. Středisko Migrace Charity Praha dále spolupracuje se Správou uprchlických zařízení při poskytování humanitárního šatníku, nákupech a volnočasových aktivitách migrantů v Přijímacím středisku pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha Ruzyně.

Open society fund Praha finančně podporuje projekt Poradny Magdala "Tváře lásky" a "Projekt na podporu obhajoby práv pracovních migrantů", na kterém se podílí Charita ČR, Diecézní charita ČB, Diecézní charita Plzeň a Arcidiecézní charita Praha.

Poradna Magdala realizuje v rámci Evropského uprchlického fondu projekt nazvaný "Projekt Magdala - Všestranná podpora obchodovaným osobám, dalším zranitelným skupinám a jejich dětem."

Za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí je realizován projekt "Asistenční služby příslušníkům třetích zemí na území Prahy a Středočeského kraje."

Služba Azylový dům Gloria a Azylový dům sv. Terezie je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m.Prahy“ operačního programu Zaměstnanost.

Nadace České spořitelny je generálním partnerem Charity Česká republika. Od roku 2004 finančně podporuje vybrané sociální projekty (arci)diecézních Charit.
V rámci Gift Matching programu podporuje UniCredit Bank charitní Azylový dům sv. Terezie pro lidi bez domova. Pracovníci banky přispívají na Azylový dům a banka poté jejich dar zdvojnásobí.
Nadace Agel Nadace Agel je patronem Azylového domu Gloria pro maminky s dětmi. Děkujeme za dlouhodobou podporu této sociální služby i konkrétních maminek i dětí.
Váš hosting Děkujeme firmě Váš hosting za poskytnutí hostingových služeb zdarma.
Nakladatelství Triton Děkujeme Nakladatelství Triton za dlouhodobou podporu (vydání knihy Adopce na dálku® - vzdělání na dosah; dary knih pro klienty Arcidiecézní charity Praha či pro tombolu benefičního plesu).
Tipafrost Děkujeme za partnerství firmě Tipafrost
Dopravní podnik hl. m. Prahy Děkujeme Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za partnerství, díky kterému můžeme mj. šířit povědomí o našich projektech pomoci potřebným lidem u nás i v zahraničí.
Alza.cz Děkujeme společnosti Alza.cz za dar velkoformátové tiskárny.
Nadace Terezy Maxové podporuje Poradnu Magdala.

Nadace Agrofert finančně podporuje Poradnu Magdala a Středisko pečovatelská služba.

Městská část Praha 18 - Letňany podpořila charitní sociální bydlení.
  Městská část Praha 10 finančně podporuje Domov svaté Rodiny a Středisko pečovatelská služba.
časopis Rodinný život Časopis Rodinný život informuje o naší činnosti. Děkujeme za spolupráci.
PRAGUE BOATS 2015 SINCE Děkujeme Prague boats za podporu letního pobytu běloruských dětí z programu Adopce na dálku®.
  Firma ADC.net zajišťuje nově internet klientům Fatimy se slevou a za zvýhodněných podmínek. Ujala se též zajištění internetu zdarma pro společné užívání klientů a zaměstnanců Domu.
  COONOOR-CALVI

Firma BETA Jablonec nad Nisou prodává kvalitní oblečení z bavlněného úpletu vlastních obchodních značek CALVI a COONOOR®. Dlouhodobě spolupracuje s Centrem zahraniční spolupráce, podporuje finančně konkrétní rozvojové programy v Indii, vydává nástěnný kalendář s fotografiemi z Indie, který podporuje činnnost Charity Praha.

 

Za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky realizuje Centrum zahraniční spolupráce Charity Praha humanitární projekty (např. v Kongu v roce 2009 - 2011, severní Ugandě v roce 2010), rozvojové projekty (např. v Zambii v roce 2009 - 2012, v Burkina Faso v roce 2011) a projekty na podporu lidských práv a demokratizace v Bělorusku (2006 – 2010).

Azylový dům Gloria pro matky s dětmi podpořila již opakovaně společnost PwC v rámci svého programu Vánoční charita PwC. Ve sbírce přispívají zaměstnanci společnosti na vybrané dobročinné projekty, částkou ve stejné výši pak přispěje i firma.
Firma Vaše zeleň pečuje od roku 2009 o zahradu Centra pro tělesně postižené Fatima. Toto středisko od té doby také finančně podporuje. Centrum pro tělesně postižené Fatima děkuje za spolupráci a podporu.

Pracovníci Katolického domova studujících se účastní programu Adopce na dálku®, podporují vzdělání dětí z Indie.

Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371