Benefice ke 100. výročí

Koncert ke 100. výročí Charity podpořil Českou nemocnici v Ugandě. Děkujeme!

Více...

Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Arcidiecézní charita Praha

 

Arcidiecézní charita Praha pomáhá – na principech křesťanské lásky – lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení nebo politickou či rasovou příslušnost.

Poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi v tísni, lidem se zdravotním postižením, seniorům, lidem bez domova, mládeži z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi, obětem domácího násilí, migrantům. Významnou činností Charity Praha je také humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce. V oblasti vzdělávání, zdravotní péče, prevence a místního rozvoje jsou podporovány nejchudší děti, rodiny a celé komunity k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně.

 

Základní informace:

  • Právní forma: církevní právnická osoba
  • Statutární zástupce: ředitel Ing. Bc. Jaroslav Němec, prezident ThDr. Jan Balík, PhD.                 
  • Působnost: Sociální a zdravotní služby: Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj 
                      Rozvojová spolupráce: Indie, subsaharská Afrika, Bělorusko
  • Financování: svoji činnost financuje Charita Praha díky orgánům státní správy a místních samospráv (ministerstva, kraje, obce), církevním a veřejným sbírkám, individuálním i firemním dárcům a z výnosů z vlastní hospodářské činnosti a benefičních akcí.
  • Vznik: Historie organizace sahá do období první republiky, za vlády komunistického režimu byla činnost Charity omezena. Krátce po revoluci byla znovuobnovena, k oficiální registraci došlo v roce 1996. 
  • Registrace: Rejstřík církevních právnických osob spravovaný Ministerstvem kultury ČR
                       registrační číslo 8/1-01-705/1996

Získejte podrobnější informace o Charitě Praha:

Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371