ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A HUMANITÁRNÍ POMOC

Pomoci do zahraničí se Charita Praha věnuje od roku 1993. Aktivity koordinuje Centrum zahraniční spolupráce, jehož posláním je podporovat chudé děti v rozvojových zemích ve vzdělávání a tím jim otevírat cestu k perspektivnější budoucnosti a radostněji prožitému dětství. Dětem, rodinám i celým komunitám pomáháme k všestrannému rozvoji, k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně.

Kde pomáháme

Mezi cílové země naší rozvojové a humanitární pomoci patří zejména Indie, Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika a Bělorusko.

Jak pomáháme

Mezi prioritní témata naší pomoci patří: podpora vzdělávání, komunitního rozvoje, zdravotní péče a prevence, zemědělství a sociální pomoc. V případě potřeby zajišťujeme humanitární pomoc.

Naši partneři

V jednotlivých cílových zemích spolupracujeme s místními partnerskými organizacemi, příp. zakládáme vlastní mise vedené českými pracovníky (Uganda, Zambie).

Naše činnost by nebyla možná bez tisíců dárců z celé České republiky, kteří podporují naše rozvojové a humanitární projekty finančně, materiálně, dobrovolnou prací i modlitbou.

Kontaktujte nás

Související odkazy

Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371