HUMANITÁRNÍ POMOC

Humanitární pomoc reaguje na krize způsobené přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Jejím cílem je v první fázi záchrana lidských životů, zajištění jídla, vody, přístřeší, základních hygienických potřeb, zdravotní péče i psychologické pomoci. Na rozdíl od rozvojové spolupráce jsou humanitární intervence krátkodobé, využívají i provizorních řešení k překonání bezprostředních rizik a předejití největších ztrát. V druhé fázi je třeba obnovit základní fungování společnosti, obnovit školství, zemědělskou výrobu, infrastrukturu, fungování samosprávy apod.

Charita Praha je součástí mezinárodní sítě Caritas Internationalis, která pracuje ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí, která dokáže okamžitě reagovat na humanitární krize kdekoli ve světě. Charita má propracovaný systém humanitární intervence včetně dělby práce mezi svými jednotlivými složkami. Z Koncepce poskytování humanitární pomoci Charity České republiky, která byla přijata v roce 2006, vyplývá, že hlavním koordinátorem humanitární pomoci u nás je Charita Česká republika. (Arci)diecézní charity se zapojují do humanitární pomoci v cílových zemích, v nichž mají již vybudované zázemí pro práci díky existujícím rozvojovým programům.

Užitečné odkazy

Aktuální články

 

Nové bydlení získají díky Charitě první indické rodiny postižené srpnovými povodněmi

Nové bydlení získají díky Charitě první indické rodiny postižené srpnovými povodněmi

V srpnu přívalové deště v devíti svazových státech zničily úrodu, přerušily dopravu, tisíce rodin připravily o přístřeší a majetek. „Na základě naší výzvy projevili čeští dárci obrovskou solidaritu a poslali už bezmála čtvrt milionu korun, což nás velice potěšilo,“ říká ředitel pražské Charity Jaroslav Němec. Mimořádnou pomoc získají rodiny z oblastí, kde čeští dárci dlouhodobě podporují tisíce dětí v programu Adopce na dálku®.

Oblasti našich projektů v Indii zasáhly povodně. Vyzýváme dárce k podpoře

Oblasti našich projektů v Indii zasáhly povodně. Vyzýváme dárce k podpoře

V indickém svazovém státě Karnátaka, kde čeští dárci podporují několik tisíc potřebných dětí ve vzdělání v programu Adopce na dálku®, způsobily silné monzunové deště povodně. „Situace nás velmi znepokojila,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, „obrátili jsme se na dlouholetou spolupracovnici sestru Marii Goretti z Honavaru, abychom zjistili více. Povodně jsou velmi rozsáhlé, a proto bychom nejchudším rodinám, které přišly o všechno, rádi pomohli.“ Čtěte dopis od sestry Marie Goretti
 

Pomoc rodině, která přišla o všechno

Pomoc rodině, která přišla o všechno

Stalo se to jednoho nedělního večera, kdy ve vesnici Gira v severougandském kraji Nebbi zažila rodina malé dívky Jovie největší šok v životě. Cestou domů z kostela dostali zprávu, že jejich příbytek a všechno uvnitř shořelo na popel.

České děti zachraňují malé syrské uprchlíky před mrazem

Ministerstvo vnitra zorganizovalo s pomocí hnutí Na vlastních nohou Stonožka a Charitou ČR sbírku teplého oblečení pro uprchlé syrské děti postižené válečným konfliktem v jejich zemi. České "stonožkové" děti sebraly skoro 20 tun oblečení, které nyní třídí dobrovolníci a pracovníci Charity. »»»

Japonsko půl roku po zemětřesení – obnova pokračuje

Z monitorovací cesty do Japonska, do oblastí postižených zemětřesením a vlnou tsunami, se vrátil ředitel Arcidiecézní charity Praha JAROSLAV NĚMEC. Cesty se zúčastnili i další zástupci humanitárních organizací, které se na obnově země podílí, mezi nimi např. Charita Německo či americká Charita Catholic Relief Services. Jaká je situace v Japonsku půl roku po katastrofě? Čtěte více.

Vyhlašujeme sbírku pro Somálsko a Etiopii

Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje 5000 € ze svého krizového fondu.

Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371