Domov v běloruském Kryčevě

Domov v běloruském KryčevěDomov pro lidi s dlouhodobým onemocněním, starší občany a lidi s postižením, kteří nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, podporujeme od roku 2018. Pokud bychom chtěli Domov přirovnat k nějakému zařízení v českém prostředí, byl by to domov pro seniory a léčebna dlouhodobě nemocných se sociálními lůžky. V doslovném překladu zní název „nemocnice sesterské péče“.

Město Kryčev se nachází na hranici s Ruskem. Jedná se o staré město, jehož název je odvozen od starobylého osídlení Bělorusi, od kmene Kryvičů. V současné době však jeho rozvoj spíše stagnuje. Město je daleko od velkých měst, ve kterých je snazší najít sponzory a dobrovolníky. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli Domov v Kryčevě dlouhodobě podporovat. Domov v běloruském Kryčevě

Na ekonomické těžkosti Domova nás upozornil místní kněz otec Pavel; on sám společně s farníky domov navštěvuje, věnuje se klientům a také pracovníkům Domova. Vnímá možnosti zlepšení úrovně péče a snahu ze strany personálu. Farnost otce Pavla je maličká, několik desítek lidí; na nedělní katolickou bohoslužbu běžně chodí okolo 20 věřících. Lidé z této farnosti často sami žijí na hranici chudoby, ale přesto se snaží mezi sebou organizovat sbírky pro klienty Domova. A tak sebrali např. lůžkoviny, společenské hry, občas nakoupí krabici koláčů v místní pekárně.

Přibližně dvě třetiny obyvatel jsou zde ubytováni dlouhodobě. Kapacita domova je 35 lůžek, v zimních měsících se rozšiřuje na 42 lůžek, protože Domov se vždy snaží přijmout starší spoluobčany, kteří nemají dobré topení a zimu přebují strávit někde, kde nebude chladno.

V Domově pracuje 13 pečovatelek, 4 zdravotní sestry, údržbář a lékař, který je zároveň vedoucím Domova. Všichni pracovníci se snaží o lidský přístup ke klientům.

Prostředí je velmi skromné, budova potřebuje opravy a také zaměstnanci Domova by rádi zlepšili prostředí, aby lépe vyhovovalo dlouhodobé péči: např. velkým přáním by bylo zřízení odpočinkové místnosti pro klienty, kde by mohli sledovat televizi, hrát společenské hry, trávit volný čas, setkávat se s návštěvami. Další potřebou by bylo postupná záměna lůžek bez možnosti jakéhokoliv polohování za lůžka pohodlnější pro nemocné a ležící. Na pokojích také nejsou skříně na osobní věci klientů, chybí možnost pohodlného sezení pro klienty, bylo by vhodné zrenovovat vybavení koupelny. Nedostává se ale také elementárních hygienických pomůcek – jednorázové pleny, toaletní papír, jiné toaletní potřeby atd.

V loňském roce jsme pozvali dvě zdravotní sestry z domova na stáž do našich sociálních služeb. Návštěva v České republice pro ně byla velmi důležitá, získaly zkušenost s fungováním sociálních služeb na vysoké úrovni kvality, získaly inspiraci a nápady pro další práci a také navázaly přátelské vztahy s českými charitními kolegy.

Ve spolupráci s pracovníky Domova, místní farností a místní Diecézní charitou v Minsku chceme Domov v Kryčevě nadále podporovat, abychom přispěli ke zvýšení kvality péče a jeho klientům pomohli prožít důstojné stáří.

Podpořte prosím Domov v Kryčevě finančním darem.

Dar můžete zaslat na číslo účtu 749011 / 0100 (Komerční banka).

 Účel daru  Domov v Kryčevě
 Variabilní symbol  205 70

(Jako specifický symbol uveďte Vaše registrační číslo v databázi dárců, disponujete-li jím.)

Domov v běloruském KryčevěDomov v běloruském KryčevěDomov v běloruském KryčevěDomov v běloruském Kryčevě

Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371