Centrum pro tělesně postižené Fatima

(Dům Fatima - centrum pro tělesně postižené, registrace MPSV č. 1980929, druh služby: sociální rehabilitace, forma služby: pobytová)

Základním programem Centra pro tělesně postižené je sociální rehabilitace dospělých lidí se zdravotním postižením, kteří se z důvodu úrazu nebo nemoci ocitli ve změněné životní situaci. Bezbariérové prostředí a specifický přístup zaměstnanců umožňuje klientům během různě dlouhodobých pobytů se aktivně zapojit do běžného života.

Posláním Domu Fatima je poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností a samostatností z důvodu zdravotního postižení. Nabízíme uživatelům přechodné ubytování, podporu a pomoc při dosažení a zachování maximální míry soběstačnosti a samostatnosti tak, aby se naučili naplňovat své individuální potřeby jak sami, tak s pomocí osobních asistentů.

Cílová skupina (komu umíme pomoci)

Cílovou skupinu tvoří osoby ve věku od 18 let.

 • Osoby, které z důvodu zdravotního postižení ztratili soběstačnost a chtějí tuto situaci změnit, příp. si chtějí vyzkoušet nové dovednosti k získání maximální možné soběstačnosti včetně spolupráce s osobním asistentem
 • Osoby se zdravotním postižením, kterým se změnila jejich sociální situace a chtějí tuto situaci řešit, nebo překlenout.
 • Osoby, které již se zdravotním postižením nějakou dobu žijí a chtějí se více osamostatnit.

Poskytované služby

(podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

 • Základní sociální poradenství
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Další podrobnosti o poskytovaných službách, pravidlech a metodě jejich poskytování.

Naše zásady

 • Uplatňujeme partnerský přístup ke klientům.
 • Při své práci trváme na dodržování společenských norem.
 • Zaměřujeme se na konkrétního člověka, kterého podporujeme při řešení jeho problémů.
 • Vytváříme domácí prostředí, tj. které se v co nejvyšší míře podobá prostředí běžné domácnosti.
 • Pracujeme tak, aby byla zachována co nejvyšší míra soběstačnosti klienta.
 • Soběstačnost chápeme jako schopnost klienta zajistit si všechny své potřeby, ať už vlastními silami nebo s pomocí asistenta. Do soběstačnosti tedy zahrnujeme i schopnost klienta spolupracovat efektivně s asistentem.
 • Pomáháme klientům pouze při těch činnostech, které nezvládne vlastními silami nebo s pomocí kompenzační pomůcky.
 • Cíleně přizpůsobujeme míru námi poskytované podpory rozvíjejícím se schopnostem klienta.
 • Při práci s klientem uplatňujeme principy týmové spolupráce.
 • Pilířem programu je ergoterapie, která je součástí běžného dne klienta.
 • Klient si sám stanovuje individuální cíle, kterých chce pomocí služby dosáhnout, my vytváříme podmínky umožňující jejich naplnění.

Ceník služby

Kontakty

Jak se k nám dostanete: mapa
Ředitelka střediska: Sylvie Smidová

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!

Podpořte projekty na pomoc lidem se zdravotním postižením.
Podpořte nás finančním darem

Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371