Benefice ke 100. výročí

Koncert ke 100. výročí Charity podpořil Českou nemocnici v Ugandě. Děkujeme!

Více...

Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům, foto Patrik Černoch

Již 28. ročník tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě pořádala Arcidiecézní charita Praha poslední říjnový den ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Dvořákovo Te Deum přednesl Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor pod vedením Petra Altrichtera.

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům, foto Patrik ČernochBenefici uvedli moderátor Vladimír Kořen s otcem Edwardem Walczykem: „Kdo udělal dobrý skutek, ať o něm mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal,“ citoval Senecu Vladimír Kořen, který připomněl, že je to právě Charita, která o dobrých skutcích mluvit může, protože je činí díky štědrým dárcům, přítomným v sále.

Koncert se konal pod záštitou arcibiskupa Dominika kardinála Duky, který poděkoval nejen lidem vyznamenaným Cenou Charity, ale také všem charitním pracovníkům. Těch je třicet let po sametové revoluci už osm a půl tisíce ve 28 zemích světa, jak připomněl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Cenu Charity převzalo 11 pracovníků, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj charitního díla. Za pražskou arcidiecézi převzala Cenu Eva Hradečná, která svou 22letou profesní dráhu věnovala zvyšování kvality sociálních služeb.

Dvořákovo Te Deum skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s Pražským filharmonickým sborem a se sólisty Lucií Silkenovou a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem bylo vyvrcholením večera. Předznamenalo jej komorní vystoupení Lucie Bílé s klavíristou Petrem Maláskem. Zlatou slavici v poslední písni na pódiu spontánně doprovodila zpěvem i klientka Domova svaté Rodiny pro mentálně postižené, která je velkou obdivovatelkou populární zpěvačky.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec připomněl sto let charitní práce v pražské arcidiecézi. „Chtěl bych poděkovat našemu zřizovateli, arcibiskupství pražskému v čele arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou, ale také zaměstnancům, dárcům, sponzorům, farnostem, obcím, dobrovolníkům i těm, kteří se za naši činnost modlí. Klientů budeme mít vždycky dost, sami to nezvládneme a doufáme, že nám pomůžete.“

Pozdrav hostům letošní benefice poslal také James Kazungu, ředitel České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě: „Vaše pomoc znamená pro celou komunitu v Buikwe hodně. Díky vám můžeme zachraňovat životy. Pro pacienty je nemocnice požehnáním. Jménem celé naší komunity i pracovníků nemocnice vám děkuji za vaši pomoc! Až dnes usednete na svá místa a zaposloucháte se do hudby, budu v myšlenkách s vámi.“

Českou nemocnici v Ugandě založila Arcidiecézní charita v roce 2006. Jen za uplynulý rok pomohla nemocnice 21 375 pacientům a 77krát vyslala mobilní ordinaci do odlehlých vesnic.

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme!

Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům, foto Lubomír KotekBenefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům, foto Lubomír KotekBenefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům, foto Lubomír KotekBenefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům

 
 
 
Tříkrálová sbírka 2021
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371